Szkolenie z zakresu używania środków przymusu bezpośredniego

Zakres szkolenia

  • Zagadnienia prawne
  • Siła fizyczna – chwyty transportowe, dźwignie transportowe
  • Kajdanki – technika zakładania i sprawdzenia osoby
  • Pałka typu TONFA – techniki podstawowe, formy ataku i obrony, formy transportu i obezwładnienia osoby z wykorzystaniem pałki
  • Pałka teleskopowa – techniki podstawowe, formy ataku i obrony, formy transportu i obezwładnienia osoby z wykorzystaniem pałki, symulacje z wykorzystaniem ubrania ochronnego High Gear oraz manekina
  • Kaftan bezpieczeństwa – zasady stosowania
  • Paralizator elektryczny