Ochrona osób i mienia

Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr L-0336/17. W ramach tej działalności świadczymy poniższe usługi:

  • ochrona VIP,
  • ochrona obiektów,
  • skryte obserwacje i wykrywanie zagrożenia,
  • analiza zagrożeń i tworzenie planów bezpieczeństwa,
  • wykrywanie i zabezpieczenia urządzeń podsłuchowych,
  • ocena ryzyka fizycznego,
  • zabezpieczenie spotkań biznesowych,
  • zabezpieczenie imprez.