Szkolenie antynapadowe

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sytuacjach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego

Cel szkolenia

 

Podniesienie stanu bezpieczeństwa pracowników banku/instytucji w sytuacjach kryzysowych, zmniejszenie poziomu stresu.

 

Zakres szkolenia

 1. Postępowanie i zachowanie się pracowników banku w przypadku:
  • cichego napadu na bank/instytucje
  • głośnego napadu na bank/instytucję
  • podłożenia ładunku wybuchowego – ewakuacja
  • agresywnego klienta
  • sytuacji zakładniczej
  • wejścia jednostek specjalnych
  • groźba ataku terrorystycznego
 2. Analiza prawna najczęściej popełnianych przestępstw – studium przypadku
 3. Profil psychologiczny przestępcy
 4. ABC – pierwszej pomocy przedlekarskiej
 5. Współpraca z ochroną – przedstawienie optymalnego algorytmu czynności
 6. Zachowania prewencyjne pracowników

 

Czas trwania szkolenia – ok. 5 h

 

Przeznaczenie – dla pracowników banków, placówek oświatowych, samorządowych, finansowych, o strategicznym znaczeniu i innych

 

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych – teoria, pokaz, ćwiczenia, symulacje.