Szkolenie antyterrorystyczne

Zakres szkolenia

  • Zachowanie w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego
  • Zachowanie w przypadku zajęcia obiektu – przetrzymywania zakładników
  • Zachowanie w przypadku uprowadzenia zakładników, uprowadzenia środka transportu komunikacji lotniczej, lądowej i wodnej
  • Ewakuacja z miejsc zagrożenia