Niepubliczny ośrodek szkolenia ustawicznego „Bellator”

Oferta

Szkolenie na licencję detektywa

Kurs przygotowujący do uzyskania licencji detektywa – kurs organizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 

Szkolenie dla ochroniarzy
  1. Kurs przygotowujący do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014r. Osoba, która ukończy kurs z wynikiem pozytywnym i spełni określone wymagania zostanie wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia
  2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  3. Kurs samoobrony oraz techniki i taktyki interwencji

Wszystkie kursy prowadzone są przez:

  • Wysoko wyspecjalizowaną kadrą trenerów posiadających uprawnienia resortowe i państwowe
  • Byłych oraz aktualnych policjanci komendy głównej i wojewódzkiej policji – pionów kryminalnych, szkoleniowych i antyterrorystycznych
  • Biegłego z zakresu taktyki i techniki interwencji
  • Licencjonowanego detektywa

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy pod nr 2/2014 oraz wpisu instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice pod nr 2.24/00208/2013.