Szkolenia dla nauczycieli

Obserwując wzrost poziomu agresji wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wydarzenia, jakie mają miejsce w USA (i nie tylko) prowadzimy szkolenia dla nauczycieli z zakresu:

 • Agresywny uczeń
 • Agresywny rodzic
 • Ładunek wybuchowy (ewakuacja)
 • Działanie osoby w amoku
 • Przeciwdziałania narkomanii
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Przeciwdziałanie narkomanii – szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i pracy z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich i małoletnich
 • Prelekcje dla rodziców, opiekunów prawnych i uczniów
 • Bezpieczeństwo w sieci – uzależnienie od Internetu, cyberprzestępczość
 • Zasady i metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Szkolenia realizujemy w formie stacjonarnej i wyjazdowej (pełna organizacja)